Kontrol af blodprøver

Kontrol af blodprøver

Vi tager følgende blodprøver: Kolesterol, triglycerid, Hæmoglobin (blodprocent), kreatinin (nyrefunktion), blodsukker og INR (blodfortynding), som du får svar på med det samme.

Andre blodprøver kan tages, men sendes videre til analyse på laboratoriet, hvorfor patienten først får svar på disse ved næste konsultation. I nogle tilfælde vil vi også bede patienten om at gå på laboratoriet for at få taget disse blodprøver.